Kontakti

Gracac.info

 

Folklor u župi Gračac i nema neku dugu tradiciju. Svoje susrete su počeli održavati zadnjih 5 - 6 godina. folklor većinom čine mještani župe Gračac. Pjesme i igre ovoj župi ne fali, samo skromnost ovi ljudi tu pjesmu i igru je u sebi duboko potisnula. Dugo je trebalo da se ponovo probudi i oživi samu župu Gračac. Folkloraši župe Gračac bilježe mnoge nastupe. Prvo su to bili nastupi u susjednim selima povodom proslava patrona župe, kasnije svoje nastupe bilježe i šire a to je u Zagrebu. Taj nastup je učinio mnogo, odnosno da se glas tako male župe čuje u tako velikom gradu.