Kontakti

Gracac.info

 

Lovnica je novo naselje oko Velike i Male Lovnice do ceste, a pripadaju mu i dvije obitelji nastanjene "Na krivini". najveći broj stanovnika ovog naselja čine i obitelji iz Vladića, Pavlovića i Šimunovića (Begovića) i Topća (Sarajlića), koje su se od sedamdesetih godina 20. stoljeća postupno doseljavale i u gradile nove kuće. Ovaj prostor nekadašnjih pivnica i po kojega mlina posao je pretijesan za nove sanovnike, ali ipak ih je uspio sve primiti. danas u Lovnici živi 100 sanovnika. u 28 obitelji.

 

Uz prometnicu Jablanica - Prozor, 9 km od Prozora, nalazi se naselje koje se danas naziva Gračanica, iako nekoliko kuća pripada selu Volujak smještenom na ušću rijeke Volujače u Ramu. Gračanica je novije naselje u kojem su tridesetih godina dvadesetog stoljeća bile svega čeiri kuće od kojih je u jednoj bila putareva obitelj, a jedna je bila kavana.

 

 

Naselje je smješteno oko Trišćanskoga potoka, koji izvire u Perunu pod planinom Baćinom i teče prema sjeveroistoku, a ulijeva se u rijeku Ramu, danas u Jablaničko jezero.dolina mu je tijesna i duboka sa izrazito strmim stranama. Desno su Guljeve kuće, Osoje, Luke, Grabovi. Lijeva strana je ispresijeceana manjim potočićima od koji su najvažniji Pratilo i Šćulovac. Trišćane je činilo nekoliko manjih zaselaka, a to su Luke, Skok-Jakići, Vrtača, Kovačevi, Pilipovići. Uim je naseljima tridesetih godina dvadesetog stoljeća živjela 21 katolička obitelj.

Selo je nastalo oko Ustiramskog potoka koje se ulijeva u Jablaničko jezero. Ime je dobio po ušću Rame u Nerevu koje je prije nastanka jezera bilo u blizini sela. Prema nekim ovo selo je dobilo ime od riječi usta (tur.) što znači majstor, umjetnik. tome u prilog ide predaja koja govori da je tu s druge strane Rame bila kovačnica gdje su živjeli i radili majstori i kovači. prije potopa jezera selo se širilo prema rijeci Rami. Kasnije se pomiče uzvodno koliko je bilo moguće. Gradnjom novih kuća, nakon nakon nastanka Jablaničkog jezera, Ustirama se širi i na drugu stranu jezera gdje nasaju naselja Jasen, Ovćina i Rat.

 

Gračac je naselje nastalo krajem devetnaestoga stoljeća. Počinje se formirati najprije uz ušće Trišćanskog pooka u rijeku Ramu, odnosno u Jablaničko jezero, a kasnije se širi uzvodno sve do današnjeg naselja Trišćani.

Najprije je sagrađena crkva 1893.godine i župna kuća, a poslije započinju nicati obiteljske kuće u vrlo tijesnom prostoru oko potoka. Crkva i prometnica Jablanica - Prozor i dalje prema Zagrebu, bili su temelj budućrg središta župe i naselja Gračac.