Kontakti

Gracac.info

 

Kućani su smješteni u nešto bližoj strani između brda Čumbera (1053), Klečke stijene ili Vijara (1154)  i Rajna (1022). Kuće su uglavnom na okupu i dijele se na gornji i donji dio sela. Glavni izvor vode je u selu Klanci, koje je svojom sviježinom napajao cijelo selo. I donji dio sela Krejići, ima vodu Bašinicu, ali ona ljeti uglavnom presuši. Nešto dalje od sela su vode Gornja i Donja sedra. Zapadno od sela je potok Zaratje u koji utiječu Budimerovac, Bolandža, Klimenta ili Stogirski potok  Barevine.

 

Katoličko groblje je na Brdu iznad sela. U selu, na Bašinici je bila isplanirana gradnja filijalne crkve i od Ordinarijata Vrhbosanskog je izdana dozvola 26.travnja 1958.godine. Zbog gradnje župne crkve  župne kuće na Gračacu gradnja je odgođena tako da spomenuta crkva nije sagrađana. Kasnije je, 1983. godne crkva napravljena na groblju, koja je 2003. blagoslovljena i posvećena Gospi Snježnoj. U narodu je sačuvana priča da je bila crkva na Glavici, brdu iznad sela. Priča se da je "grčkog vakta" bilo selo i na Strogiru i da je sradalo od kuge. Koncem 19. stoljeća i počekom 20. stoljeća Kućana se spominju kao većinsko katoličko naselje koje je u vrijeme Austro - Ugarske pripada polittičkoj zajednici - općini Lizoperci. Selo je svojevremeno pripadalo župi Solakovoj Kuli. Kad je sjedište župe iz Trišćana preneseno na Gračac 1893. godine, Kućani su pripojeni župi Gračac. Tridesetih godina dvdesetoga stoljeća u selu je bilo 22 katoličke i 6 muslmanskih kuća.